Columbi är en modern undersökning med fokus på den som ska svara

Columbi är därför lätt och rolig att svara på, men ger på samma gång ett stort analysvärde. Vi på Columbi har en gedigen erfarenhet av undersökningar och undersökningsstruktur. Vi hjälper dig att skräddarsy din undersökning. Du vet vad du vill ha svar på, vi hjälper dig att undersöka det.

Columbi

  • Synliggör styrkor och svagheter
  • Ökar engagemanget
  • Undersökningen blir en konkret handlingsplan

Kundcitat

De rapporter Columbi levererade hjälpte mig att besluta vilka initiativ från ledningen som var nödvändiga vid en viss tidpunkt.
Annika Grindborg, VD ACO Hud
Som nybliven chef var det mycket värdefullt att se de olika grupperna på det här sättet.
Birgitta Vinnå, Bibliotekschef, Järfälla kommun
Columbi är ett enastående verktyg när jag vill förstå ett team. Se och höra deras ärliga mening i en fråga.
Lars-Åke Almqvist, VD Alamanco
Detta är förmodligen den enda metod som levererar både kvalitativ och kvantitativ analys av respondenternas egna ord.
Annelie Hellander, Ordförande Kommunal
Vi kan konstatera att Columbimetoden är ett enkelt och effektivt sätt att identifiera svagheter och snabbt komma till en åtgärdsplan
Charlotta Gustafsson, Avdelningschef, Riksrevisionen