• [/slide]

Columbi – Den nya generationens medarbetarundersökning

Columbi skapar bestående affärsnytta genom innovativa och kostnadseffektiva undersökningar. Det unika med Columbi är att deltagarna själva får sätta ord på sina tankar och åsikter. Resultatet ger därför en bra bild av verkligheten då varje individ får komma till tals. Sanningen sitter i betraktarens ögon.

Kundcitat

De rapporter Columbi levererade hjälpte mig att besluta vilka initiativ från ledningen som var nödvändiga vid en viss tidpunkt.
Annika Grindborg, VD ACO Hud
Som nybliven chef var det mycket värdefullt att se de olika grupperna på det här sättet.
Birgitta Vinnå, Bibliotekschef, Järfälla kommun
Columbi är ett enastående verktyg när jag vill förstå ett team. Se och höra deras ärliga mening i en fråga.
Lars-Åke Almqvist, VD Alamanco
Detta är förmodligen den enda metod som levererar både kvalitativ och kvantitativ analys av respondenternas egna ord.
Annelie Hellander, Ordförande Kommunal
Vi kan konstatera att Columbimetoden är ett enkelt och effektivt sätt att identifiera svagheter och snabbt komma till en åtgärdsplan
Charlotta Gustafsson, Avdelningschef, Riksrevisionen